Jobba hemifrån som distributör/work from home as a distributor.

Kannawork är oberoende Distributör för Kannaways högkvalitativa samt thc-fria cbd-produkter. Du kommer inte på denna webbsida läsa om några medicinska påståenden om oljan. Det handlar mer om vad din egen kropp kan göra för dig med intag av en kvalitativ ren cbd-olja samt hur du kan bli en del av verksamheten. / WELCOME to Kannawork who is an independent distributor to one of the most qualitative cbdoils in the world, made by Kannaway. Read about the Oil and how to become a part of this growing business now opened for Europe!

Varför Pure Gold?/Why choose Pure Gold?

Förhoppningsvis har du redan provat cbd-olja/salva och märkt de positiva effekterna. Om inte, läs om hur man väljer en bra cbd-olja, och prova sedan en produkt. Vill du lära dig mer, boka en presentation om det endocannabinoida systemet HÄR.

If you have not tested a cbd-oil/salve yet, contact us and you will get information how to purchase it.

Det handlar inte som man kan tro enbart på hur hög procent cbd det är i oljan. Det handlar om hur mycket av hela plantans innehåll som är utvunnet i den färdiga produkten, och hur väl den tas upp av din kropp. Pure Gold-oljan innehåller över ett hundra olika cannabioder, inte endast cbd. De mest kända är ju CBD och CBN (Cannabioden THC är psykoaktiv och klassad som narkotika och därför olaglig i Sverige. Pure gold innehåller ingen THC).  Pure Gold innehåller ändå en hög styrka av CBD med 1000mg. Benämningar angivna med mg visar styrka, inte mängd i procent. En hög procentenhet säkerställer inte hög kvalitet eller styrka på oljan. 

Pure Gold är upplöst i kokosnötolja med ytterligare 143 cannabinoider, essentiella fettsyror, mineraler, vitaminer, medellångkedjiga triglycerider, terpener och flavonoider. Framställningsmetoden är dekarboxylering som ger 100% biotillgänglighet för snabb och obehindrad absorption av kroppens egna system för endocannabinoider (receptorer CB1 och CB2). Processen från planterat frö till färdig olja är strikt kontrollerad. Lab-tester görs i tre steg för att säkerställa hög kvalitet i alla satser. Pure Gold har en hög biotillgänglighet. Sammansättningen är alltså optimerad för att kroppen ska kunna ta till vara på alla gynnsamma beståndsdelar, inte endast cbd. Det är därför som endast en väldigt liten mängd av denna olja kan ge så god effekt.

Kvalitetssäkring: AOAC, USDA, AOCS, FDA, ASTA

Kontroll och certifiering av amerikanska livsmedels- och drogadministrationen, FDA, livsmedelsinspektionen och läkemedelsmyndigheten, USA: s hälsodepartement. Ytterligare certifieringar och kontroller: ISO / IEC 17025: 2005 Triple Lab Testing ™ (varje laboratories externa laboratoriekontroller från skörd till leverans).

The most important thing when choosing a cbd-oil is not how many percent cbd it contains. It is about how much of the entire plant's content that is extracted in the finished product, and how well it is absorbed by your body. Pure Gold oil contains over a hundred different cannabiodes, not just cbd. Pure Gold, however, still contains a high strength of CBD with 1000mg. The most common cannabinoids are CBD and CBN (THC is psychoactive and classified as drugs and therefore illegal in Sweden. Pure gold contains no THC).  Indices given with mg show strength, not amount in percent. A high percentage does not ensure high quality or strength of the oil. Pure Gold is dissolved in coconut oil with an additional 143 cannabinoids, essential fatty acids, minerals, vitamins, medium-chain triglycerides, terpenes and flavonoids. The production method is decarboxylation that provides 100% bioavailability for fast and unimpeded absorption of the body's own system for endocannabinoids (receptors CB1 and CB2). The process from planted seed to finished oil is strictly controlled. Lab tests are done in three steps to ensure high quality in all batches. Pure Gold has high bioavailability. The composition is thus optimized for the body to be able to absorb all beneficial components, not just cbd. That's why only a very small amount of this oil can produce such a good effect.

 Nu söker vi i Team Sverige/Europe fler distributörer!/Do you want to be a part of this fast growing business? Go HERE.

Det finns  nämligen stor möjlighet att skaffa en inkomst genom Kannaway.

 DU som redan har provat och fått erfara fördelarna med Pure Gold och vill veta mer om affärskonceptet, läs i Menyn hur DU kan bli en del av den finansiella delen, och vara med att förmedla både information och produkter. Det är enkelt, roligt och väldigt givande! 

"Sedan jag började som distributör för Kannaways hampaprodukter har jag fått en sådan positiv feedback och respons från kunder som provat cbd-olja och salva. Det är väldigt roligt att få höra hur produkterna bidragit till deras hälsa. Jag har sett hur väl företagets belöningssystem fungerar, när det gäller att snabbt få betalt för det man gör. Det är kul att bygga sitt eget team och arbeta framåt. När mina kunder automatiskt rekomenderar produkterna till andra utan att jag ber om det vet jag att jag jobbar med bra produkter. Då har jag blivit än mera sporrad att fortsätta som distributör". - Katarina

 

LÄS I MENYN HUR DU BÖRJAR!

 

 

JA TACK! Jag vill veta MER om att bli distributör!/ Yes, I want to learn more about becoming a distributor!


(Lämna tom)