10 sätt

Det finns tio olika sätt att få en inkomst på dessa produkter. Du behöver inte vara en sälj-person, i och med nätverket får du bonus på vad hela ditt team omsätter. Om du Sponsrar/skriver in nya distributörer får du bonus på deras köp och framtida omsättning. Detta ger stor möjlighet till inkomst. 

(Angående oljan: Pga Läkemedelsverkets processer mot cbd-försäljning i Sverige, säljer jag alla produkter utom oljan. Den promotar och informerar jag istället om, så får kunder köpa den direkt i kannaways webshop, eller via en skotsk distributör. Det är fullständigt lagligt att KÖPA en livsmedelsklassad cannabinoidolja vilket Pure Gold är). 

1. Detaljhandeln. Man köper produkter till återförsäljarpris och samlar på sig poäng (BV). Dessa samlas  på ett konto hos kannaway som sedan omvandlas till pengar. Du får ett Visa-kort att ta ut dom på. 

2. Direktförsäljningsbonus. Du får bonus på det du köper/distribuerar och på det ditt team omsätter.  Har du lagt till en distributör eller kund får du direkt bonus på dennes köp och försäljning i framtiden. Nya distributörer och kunder läggs in i tre separata ben. Alla som läggs in har därefter samma möjlighet att bygga sin verksamhet och sitt team och därigenom skaffa en inkomst

3. Rank Bonus. Du trappar upp din försäljning och engagemang och går därmed upp i rank. Då höjs automatiskt din bonus. Detta gör att du blir än mer taggad att fortsätta jobba. 

4. Minsta inkomst garanti. När du kommit upp i ett visst antal poöng beroende på vilken rank du är i, har du företagets försäkran om minsta inkomst garanti den månaden. Första steget är ca 500 dollar, som du är garanterad efter ett visst antal poäng från 2 av dina försäljningsben. Skulle du ändå ha mindre poäng än din rank kräver går alltså företaget in den månaden och betalar dig. 

5. Fast start bonus. Detta är möjligheten för dig som vill göra en kickstart med möjlighet till tredubbel bonus på alla distrbutörer efter dig som köper ett värdepaket. Du startar igång snabbt och köper ett fast start paket, antingen 3000 (30 dagar) eller 9000 poäng (60 dagar) vilket betyder att du har ett visst antal veckor på dig att skaffa 3 distributörer till som köper ett värdepaket. Fixar du detta, har du trippelbonus for life! på alla kommande distributörer och kunder som för första gången köper ett värdepaket. Trippelbonus innebär 60 dollar i bonus istället för 20, och det gäller livet ut under hela din karriär i Kannaway!!

6-10. Dessa möjligheter öppnar sig fort efter att du nått vissa ranker. Check match bonus, Lifestyle bonus, Team commissions, Rank Infinity Bonus, Coded Infinity Bonus. Möjligheter till bonus är nästintill oändliga, och går ner flera led i generationsträdet. Mer om dessa bonusar kan du lära dig på en presentation. Boka i kontaktforumuläret.

 

För dig som tycker att detta är pyramidkonstruktion, se detta: :)

Pyramid?