ENDOCANNABINOIDA systemet

Vet du om att du har ett EndoCannabinoid System? (ECS) Troligen inte, eller så har du hört det talas om det i medier och tv på sistone. CBD har blivit trendigt! Det endocannabinoida systemet är ett av de viktigaste fysiologiska systemet när det gäller att underhålla och främja god balans i kroppen, ja det är det största neurotransmittorsystemet i kroppen. Man kan undra varför så få känner till det. Hur upptäckte man det?

På 1990 talet ville forskare förstå hur THC, (den psykoaktiva substansen i cannabis-plantan), påverkar kroppen. Det man hittade var ett komplext nätverk av receptorer(mottagare) i hjärnan och det centrala nervsystemet som var perfekta för THC molekylen, nämligen receptor CB1. Strax efter hittade man också receptor CB2 i immunsystemet, mage och i andra stora organ. Men det var ändå bara en liten del i denna upptäckt. Nu väcktes frågan om kroppen själv producerar dessa cannabis-liknande ämnen och här hittade man den första endocannabinoiden Anandamide. Nästa fråga blev givetvis, vad gör det ECSet? Det forskarna hittat visar att det ECSet finjusterar det flesta av våra fysiska funktioner och skapar därigenom balans i allting från sömn, aptit och smärta till minne, humör och mycket mer. Man har också funnit att endocannabinoida receptorer har en betydande och är de största neurotransmittor receptorerna i hjärnan. I vardagstal pratar man om SEROTONIN, DOPAMIN(de mest kända) men sanningen är att det är endocannabioden ANANDAMIDE (klassad som neurotransmittor) som har mest receptorer i hjärnan!! Man fortsatte forskningen av denna komplexa hemlighet och upptäckte att en ökad aktivitet i ESC noterades vid många sjukdomar. Forskare menar att det är ett tecken på att ECS vill skapa balans i kroppen vid sjukdom och därav ökad aktivitet. De har sett förändringar i både cannabioden men också i receptorerna. Man menar också att ett underfungerande ECS kan vara orsak till vissa sjukdomstillstånd. Vid fall av överkänslighet som tex migrän, fibromyalgi och IBS så har det ECSet varit försvagat. Denna teori kallas Clinical endocannabinoid deficiency. Man tror att ett intag av cannabioder från cannabis plantan kan påverka och stärka systemet och som i sin tur förbättrar symptomen. Enligt en ledande medicinsk cannabis expert (Dustin Sulak) så har forskningen visat att en liten dos cannabioder från cannabis kan ge signaler till kroppen att producera fler endocannabioder och receptorer. Små regelbundna intag av cannabioder kan ha en betydande roll i vårt centrala fysiologiska läknings system.

SE EN PRESENTATION HÄR

Så hur tillför man kroppen cannabioder? Du kan använda dig av en väl kontrollerad CBD-olja som är THC-fri eller har en högsta nivå med 0,2 % i sig. (thc är olagligt i de flesta länder, som ni nog vet). Du kan också resa dig och börja springa! Ökad aktivitet har visat sig främja kroppens egna cannabiod-tillverkning. Men! Det tar tid och många joggingrundor blir det. SÅ hur väljer man en bra olja? Och är det lagligt att köpa? 

ATT VÄLJA OLJA

Kontrollera detta innan du köper CBD-olja:

Hur utvinns oljan från växten? Ursprung, Innehåll, Marknadsföring. Det finns en hel del metoder på marknaden från strikt kontrollerade till mer ”suspekta”. Det finns metoder där man faktiskt använder sig av giftiga substanser så som butane, helane, pentane och propane.. alla hydrocarboner du hittar i petroleum. Företaget hävdar dock att det är ofarligt men!! Denna sorts utvinning är den billigaste och företagen tjänar multum på det till din skada. Denna metod skadar också plantans vax vilket leder till sämre kvalitet på cbd. Leta efter en produkt som använder CO2extraction. En dyr procedur som säkerställer både kvalitet och seriositet till företaget.

Vad är det för växt? Cannabis sativa, ruderalis eller indica? Var har den växt? Plantan tar givetvis upp det som finns i marken den odlas på men också tar cannabis up det som finns i luften och därför är ursprunget viktigt. Man har hittat så kallad CBD som innehållit stora mängder tungmetaller så som bly. Tyvärr är risken stor för skada om man får i sig sådana ”bluffoljor”. Leta efter företag som har cannabis plantager i Europa, som är krav märkta och ekologiska. Europas krav på produkten är större än i USA och därför säkerställs också produkten bättre i Europa.

Innehåller det ens CBD? Man har hittat företag som säger sig sälja CBD-olja men som inte innehåller et spår av det. Kolla efter hur många mg cbd din olja innehåller. Står det bara ren cbd olja och ingen styrka/mängd? Nja då skulle jag söka vidare. THC, den psykoaktiva canabioden ÄR OLAGLIG i Sverige. Så om du vill känna dig trygg ska oljan innehålla 0% thc.

Hur marknadsförs din olja? Lockar den med annat innehåll än cbd? Vad är det den innehåller isåfall och hur samverkar det med cbd? Man talar om antioxidanter, och vi gillar antioxidanter MEN! Den mängd som ofta finns i CBD-olja är så lite lite att du skulle behöva dricka flera flaskor för att få i dig rätt mäng antioxidant. Däremot innehåller canabinoider ämnen som hjälper kroppens egna immunförsvar.

 

Varför ska jag prova cbd-olja? Kan den verkligen bota alla sjukdomar?  Svar: CBD botar INGET!! Har aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Det är INGEN medicin! Allt handlar om vårt naturliga Endocannabinoida system i kroppen. Kroppen har förmåga att ta hand om sig själv. Men det endocannabinoida systemet fungerar inte längre optimalt, (miljö, stress, sjukdom, genetik mm). Receptorerna i systemet är ofta utmattat och ”sover” vilket i sin tur kräver färre endocannabioder. Vi får nu en brist på många håll i vår kropp. Detta leder ofta till fysiska och psykiska sjukdomstillstånd. En CBD-olja som är väl reglerad och optimerad innehåller cannabioder från växtriket. Dessa Cannabioder passar exakt in i vårt endocannabinoida system. Tillför man en CBD produkt som är biokemiskt optimerad och av hög kvalitet kommer den att boosta kropppen att ta hand om sig själv. Det är alltså inte CBD i sig som gör förändringen, det är din kropp.

 

Varför Pure Gold?/Why choose Pure Gold?

Förhoppningsvis har du redan provat cbd-olja/salva och märkt de positiva effekterna. Om inte, läs om hur man väljer en bra cbd-olja, och prova sedan en produkt. Vill du lära dig mer, boka en presentation om det endocannabinoida systemet HÄR. /If you have not tested a cbd-oil/salve yet, contact us and you will get information how to purchase it.


Det handlar inte som man kan tro enbart på hur hög procent cbd det är i oljan. Det handlar om hur mycket av hela plantans innehåll som är utvunnet i den färdiga produkten, och hur väl den tas upp av din kropp. Pure Gold-oljan innehåller över ett hundra olika cannabioder, inte endast cbd. De mest kända är ju CBD och CBN (Cannabioden THC är psykoaktiv och klassad som narkotika och därför olaglig i Sverige. Pure gold innehåller ingen THC). Pure Gold innehåller ändå en hög styrka av CBD med 1000mg. Benämningar angivna med mg visar styrka, inte mängd i procent. En hög procentenhet säkerställer inte hög kvalitet eller styrka på oljan.
Pure Gold är upplöst i kokosnötolja med ytterligare 143 cannabinoider, essentiella fettsyror, mineraler, vitaminer, medellångkedjiga triglycerider, terpener och flavonoider. Framställningsmetoden är dekarboxylering som ger 100% biotillgänglighet för snabb och obehindrad absorption av kroppens egna system för endocannabinoider (receptorer CB1 och CB2). Processen från planterat frö till färdig olja är strikt kontrollerad. Lab-tester görs i tre steg för att säkerställa hög kvalitet i alla satser. Pure Gold har en hög biotillgänglighet. Sammansättningen är alltså optimerad för att kroppen ska kunna ta till vara på alla gynnsamma beståndsdelar, inte endast cbd. Det är därför som endast en väldigt liten mängd av denna olja kan ge så god effekt.
Kvalitetssäkring: AOAC, USDA, AOCS, FDA, ASTA
Kontroll och certifiering av amerikanska livsmedels- och drogadministrationen, FDA, livsmedelsinspektionen och läkemedelsmyndigheten, USA: s hälsodepartement. Ytterligare certifieringar och kontroller: ISO / IEC 17025: 2005 Triple Lab Testing ™ (varje laboratories externa laboratoriekontroller från skörd till leverans).
/The most important thing when choosing a cbd-oil is not how many percent cbd it contains. It is about how much of the entire plant's content that is extracted in the finished product, and how well it is absorbed by your body. Pure Gold oil contains over a hundred different cannabiodes, not just cbd. Pure Gold, however, still contains a high strength of CBD with 1000mg. The most common cannabinoids are CBD and CBN (THC is psychoactive and classified as drugs and therefore illegal in Sweden. Pure gold contains no THC). Indices given with mg show strength, not amount in percent. A high percentage does not ensure high quality or strength of the oil. Pure Gold is dissolved in coconut oil with an additional 143 cannabinoids, essential fatty acids, minerals, vitamins, medium-chain triglycerides, terpenes and flavonoids. The production method is decarboxylation that provides 100% bioavailability for fast and unimpeded absorption of the body's own system for endocannabinoids (receptors CB1 and CB2). The process from planted seed to finished oil is strictly controlled. Lab tests are done in three steps to ensure high quality in all batches. Pure Gold has high bioavailability. The composition is thus optimized for the body to be able to absorb all beneficial components, not just cbd. That's why only a very small amount of this oil can produce such a good effect.

 

OM DU ÄR TVEKSAM TILL CBD-PRODUKTER, PROVA EN OLJA AV HUMLE. Den innehåller liksom ecchinachea naturligt en mängd cannabioder, som balanserar kroppens egna system. Är du nyfiken på denna olja, gå till HUMLE-SIDAN eller använd kontaktformuläret för mer info eller beställning av provflaska. 


(Lämna tom)