Att välja CBD-olja

 

SIDAN UPPDATERAS

Hur hittar man en bra cbd-olja i djungeln av allt utbud som finns? Vad är en fullspektrum olja? Vad ska den innehålla? Är det lagligt att köpa? Frågorna är många och här försöker vi svara på dessa frågor. 

Något förbud mot att köpa och inta cbd-olja finns inte. Läkemedelsverket vill föbjuda all FÖRSÄLJNING av cbd-produkter som intas oralt. Jag som distributör är noga med att inte påstå att oljan man kan köpa genom Kannaway (Pure Gold) är för medicinskt bruk eller har några som helst hälsoeffekter. Den är klassad i Europa som livsmedel, dock innehåller den cbd och 4 andra cannabinoider från godkänd industrihampa. Detta gör den till en hampabaserad vegetabilisk olja med essentiella fettsyror, mineraler, vitaminer, flavonoider, terpener och spår av andra cannabinoider, men utan thc. Flera labtester finns på oljan. OM den varit en olja med enbart cannabinoiden cannabidiol (CBD) hade den varit medicinsk. Det är dessa oljor Läkemedelsverket vill förbjuda. Pure Gold innehåller alltså ett flertal cannabinoider samt flera andra näringsämnen, så enligt Kannaway, och de flesta länder i Europa är inte Pure Gold en medicinsk olja även om den innehåller cbd.

Innan du köper en cbd-olja, kontrollera:

Ursprung

Hur utvinns oljan? 

Vad innehåller den mer än cbd?

 

Det finns en hel del metoder på marknaden från strikt kontrollerade till mer ”suspekta”. Det finns metoder där man faktiskt använder sig av giftiga substanser så som butane, helane, pentane och propane.. alla hydrocarboner du hittar i petroleum. Företaget hävdar dock att det är ofarligt men!! Denna sorts utvinning är den billigaste och företagen tjänar multum på det till din skada. Denna metod skadar också plantans vax vilket leder till sämre kvalitet på cbd. Leta efter en produkt som använder CO2extraction. En dyr procedur som säkerställer både kvalitet och seriositet till företaget. Vad är det för växt? Cannabis sativa, ruderalis eller indica som använts? Var har den växt? Plantan tar givetvis upp det som finns i marken den odlas på men också tar cannabis up det som finns i luften och därför är ursprunget viktigt. Man har hittat så kallad CBD som innehållit stora mängder tungmetaller så som bly. Tyvärr är risken stor för skada om man får i sig sådana ”bluffoljor”. Leta efter företag som har cannabis plantager i Europa, som är krav märkta och ekologiska. Europas krav på produkten är större än i USA och därför säkerställs också produkten bättre i Europa. Innehåller det ens CBD? Man har hittat företag som säger sig sälja CBDolja men som inte innehåller et spår av det. Kolla efter hur många mg cbd din olja innehåller. Står det bara ren cbd olja och ingen styrka/mängd? Nja då skulle jag söka vidare. THC, den psykoaktiva canabioden ÄR OLAGLIG i Sverige. Så om du vill känna dig trygg ska oljan innehålla högst 0,2 procent thc.

Hur marknadsförs din olja? Lockar den med annat innehåll än cbd? Vad är det den innehåller isåfalloch hur samverkar det med cbd? Man talar om antioxidanter, och vi gillar antioxidanter MEN! Den mängd som ofta finns i CBD-olja är så lite lite att du skulle behöva dricka flera flaskor för att få i dig rätt mäng antioxidant. Däremot innehåller canabinoider ämnen som hjälper kroppens egna immunförsvar.

Det handlar inte som man kan tro enbart på hur hög procent cbd det är i oljan. Det handlar om hur mycket av hela plantans innehåll av näring och beståndsdelar som är utvunnet i den färdiga produkten, och hur väl den tas upp av din kropp. Pure Gold-oljan består av 5 olika cannabinoider. De mest kända är ju CBD och CBN (den psykoaktiva cannabioden THC är, om den överstiger 0,2 procent i en produkt klassad som narkotika och därför olaglig i Sverige. Pure gold innehåller ingen THC).

Pure Gold innehåller ändå en hög styrka av CBD med 1000mg. Benämningar angivna med mg visar styrka, inte mängd i procent. (En hög procentenhet säkerställer inte hög kvalitet eller styrka på oljan). De 5 olika cannabioniderna samverkar i en entourageffekt. 


Pure Gold är upplöst i kokosnötolja med essentiella fettsyror, mineraler, vitaminer, medellångkedjiga triglycerider, terpener och spår av flera andra cannabionider från godkänd industrihampa. Framställningsmetoden är dekarboxylering som ger 100% biotillgänglighet för snabb och obehindrad absorption av kroppens egna system för endocannabinoider (receptorer CB1 och CB2).

Processen från planterat frö till färdig olja är strikt kontrollerad. Lab-tester görs i tre steg för att säkerställa hög kvalitet i alla satser. Pure Gold har en hög biotillgänglighet. Sammansättningen är alltså optimerad för att kroppen ska kunna ta till vara på alla gynnsamma beståndsdelar, inte endast cbd. Det är därför som endast en väldigt liten mängd av denna olja kan ge så god effekt.
(Kvalitetssäkring: AOAC, USDA, AOCS, FDA, ASTA)
Kontroll och certifiering av amerikanska livsmedels- och drogadministrationen, FDA, livsmedelsinspektionen och läkemedelsmyndigheten, USA: s hälsodepartement. Ytterligare certifieringar och kontroller: ISO / IEC 17025: 2005 Triple Lab Testing ™ (varje laboratories externa laboratoriekontroller från skörd till leverans).


/The most important thing when choosing a cbd-oil is not how many percent cbd it contains. It is about how much of the entire plant's content that is extracted in the finished product, and how well it is absorbed by your body. Pure Gold oil contains over a hundred different cannabiodes, not just cbd. Pure Gold, however, still contains a high strength of CBD with 1000mg. The most common cannabinoids are CBD and CBN (THC is psychoactive and classified as drugs and therefore illegal in Sweden. Pure gold contains no THC). Indices given with mg show strength, not amount in percent. A high percentage does not ensure high quality or strength of the oil. Pure Gold is dissolved in coconut oil with 5 cannabinoids, essential fatty acids, minerals, vitamins, medium-chain triglycerides, terpenes and flavonoids. The production method is decarboxylation that provides 100% bioavailability for fast and unimpeded absorption of the body's own system for endocannabinoids (receptors CB1 and CB2). The process from planted seed to finished oil is strictly controlled. Lab tests are done in three steps to ensure high quality in all batches. Pure Gold has high bioavailability. The composition is thus optimized for the body to be able to absorb all beneficial components, not just cbd. That's why only a very small amount of this oil can produce such a good effect./

 

 

 

 

 

 

 

 


(Lämna tom)